Imię: Józef Nazwisko: Świeca

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Józef
  • Świeca
  • Urzędnik policji getta. Narzeczony Inki Garfinkel.

  • policja żydowska
  • Berg, Mary, Dziennik z getta warszawskiego

  • [s.86]