Imię: Rafał Nazwisko: Cwajszporn

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Rafał
  • Cwajszporn
  • Zam. Ogrodowa 34. Kupiec. Sekcyjny II Rejonu SP -lip. 41

  • policja żydowska
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 97,, AAN-27,, s.15]