Imię: Ruchla Nazwisko: Chaimowicz

  • TAK
  • Kobieta
  • Ruchla
  • Chaimowicz
  • Lat 36, złapana po str. aryjskiej bez przepustki, sądzona 27-11-41.

  • więzienie
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [27,, s., 23]