Imię: Mojżesz Nazwisko: Cederbaum

 • NIE
 • Mężczyzna
 • Mojżesz
 • Cederbaum
 • 1911
 • Warszawa
 • Z Warszawy
 • Śródmieście
 • Żyd
 • Inżynier administrator domu. Zam. Focha 5/7 m 6. Swymi znajomościami z Gestapowcami posługuje się w celu zemsty lub wymuszenia. Na skutek jego donosu została aresztowana osoba, która nie chciała dać mu okupu.-wrzes.41

 • Dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

 • [s., 86]