Imię: Nieznane Nazwisko: Stokhamer

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Stokhamer
  • Rabin z Galicji, zatrudniony w Gminie (razem z rabinem Szapiro)

  • religia, Judenrat
  • 40r.????

  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [-27,, s., 50]