Imię: Szylem vel Seweryn Nazwisko: Spotkowski

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Szylem vel Seweryn
  • Spotkowski
  • Policjant żyd. 18.4.41r. pomagał w przeprowadzeniu blokady w domu Ogrodowa 26 (cel: złapanie ludzi do obozów pracy). Adwokat. Grupowy w Inspekcji SP.

  • policja żydowska
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 270,, 622,, 623,, AAN-27,, s.18]