Imię: R. Nazwisko: Szpigelsztejn

  • TAK
  • Mężczyzna
  • R.
  • Szpigelsztejn
  • 1879
  • 10-40
  • Warszawa
  • lat 61, urządzono pogrzeb, przez Biuro pogrzebowe "Wieczność"

  • śmierć
  • 26, ogł