Imię: Hersz Nazwisko: Szrut

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Hersz
  • Szrut
  • Z rodziną w getcie warszawskim, miał 5-cioletniego wnuczka po stronie aryjskiej
    po powstaniu na Majdanku

  • przedsiębiorcy
  • Litwinowicz, Jarosław; relacja 301-6272