Imię: Ryszard Nazwisko: Rundstein

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Ryszard
  • Rundstein
  • Lekarz, uratował Reichera z rodziną z Umschlagplatzu
    sam później zginął

  • lekarze
  • Reicher, Edward; W ostrym świetle dnia. Dziennik żydowskiego lekarza 1939-1945

  • 48