Imię: Adam Nazwisko: Reszal

 • TAK
 • Mężczyzna
 • Adam
 • Reszal
 • Jeden z założycieli 13-tki, szantażował żyd. kupców.
  Przewodniczący "sądu" 13-tki.

 • kolaboracja
 • kwiec 41

 • Dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

 • [s., 64,, AAN-27,, s.3]