Łucja i Stefan Słonimscy pomagali w czasie woj...

  • NIE
  • Łucja i Stefan Słonimscy pomagali w czasie wojny wielu Żydom, m.in. mecenasowi Jerzemu Lewensztajnowi i jego żonie Kazimierze.

  • działania Polaków, mieszkaniowe, pomoc
  • pomoc długotrwała, pomoc indywidualna , pomoc lokalowa
  • s. 29-31
  • Oświadczenie złożone przez Henryka Rotbarta oraz protokół przesłuchania świadka Henryka Rotbarta w sprawie przeciwko Stefanowi i Łucji Słonimskim.
    s. 35, 38