Imię: Danuta Nazwisko: Babińska

 • NIE
 • Kobieta
 • Danuta
 • Babińska
 • 1920-00-00
 • 1944
 • powstanie warszawskie
 • Warszawa
 • Nie
 • Z Warszawy
 • Śródmieście
 • Bracka 18
 • Polak
 • Córka Zofii Babińskiej, która prowadziła pensjonat na Brackiej. Miała młodszą siostrę Krystynę. Razem z siostrą zaczęła dostarczać żywność do getta dla znajomych i byłych sąsiadów. Spotykały się z nimi w sądach na Lesznie. Często zakładały opaski i wchodziły do getta. Pensjonat matki często służył za schronienie dla Żydów. Pomimo częstych rewizji nie odmawiano pomocy. W pensjonacie często nocowali i żywili się Żydzi. Z pomocy korzystali między innymi: Janina i Julian Wolmanowie z dziećmi Wacławem i Aliną; Goldbergowa z siedmioletnim synem; Melania Przepiórkowa; Hanna Landau z ciotką. Zginęła w czasie powstania warszawskiego.

 • powstanie w getcie, w getcie, wysiedlenie
 • działania Polaków, pomoc
 • inna pomoc, Medal Sprawiedliwych, pomoc długotrwała, pomoc lokalowa