Złota [mieszkanie znajomych Imre Barta] Z Warszawy

  • NIE
  • Z Warszawy
  • Śródmieście
  • Złota [mieszkanie znajomych Imre Barta]
  • działania Polaków, pomoc
  • dzieci, pomoc lokalowa
  • Na Złotej mieszkali znajomi Imre Barta, gdzie czasami pomieszkiwała Józefa Antoszewska (Józefa Barta).