Piękna [mieszkanie znajomych Imre Barta] Z Warszawy

  • NIE
  • Z Warszawy
  • Śródmieście
  • Piękna [mieszkanie znajomych Imre Barta]
  • powstanie w getcie, wysiedlenie
  • działania Polaków, mieszkaniowe
  • dzieci, pomoc lokalowa
  • Mieszkanie znajomych Imre Barta, u których czasami mieszkała Józefa Antoszewska (Józefa Barta).