Marszałkowska Z Warszawy

  • NIE
  • Z Warszawy
  • Śródmieście
  • Marszałkowska
  • 74
  • w mieszkaniu
  • działania Polaków, konspiracja, mieszkaniowe, pomoc
  • inna pomoc, konspiracja polska, pomoc długotrwała, pomoc lokalowa
  • Mieści się tu skrytka i punkt kontaktowy RPŻ.

  • Str. 4