Imię: nieznane [ciotka Józefa Kobyłeckiego] Nazwisko:

 • NIE
 • Kobieta
 • nieznane [ciotka Józefa Kobyłeckiego]
 • Brak informacji
 • Z Warszawy
 • Praga
 • Kamienna
 • Polak
 • w mieszkaniu
 • Stara panna. Chciała zostać zakonnicą, Szarytką. Nie przyjęto jej do zakonu ze względu na wadę serca. We wrześniu 1942 r. zamieszkał u niej kuzyn Kobyłecki z żoną Felicją i dwojgiem dzieci, Elżbietą i Krzysztofem. Mieszkali u niej całą zimę.

 • wysiedlenie
 • działania Polaków, pomoc
 • pomoc lokalowa