Imię: N Nazwisko: N

  • TAK
  • Kobieta
  • N
  • N
  • Polka, samotna wieśniaczka. W swoim domku na Siekierkach ukrywa Helenę Rufeisen-Schupper i Szoszanę Langer (po powstaniu w getcie), odważna, przeciwstawa się szantażowi polskiego policjanta.

  • Polacy
  • Polka

  • Rufeisen-Schűpper, Helena; Pożegnanie Miłej 18. Wspomnienia łączniczki Źydowskiej Organizacji Bojowej

  • 120-121