Imię: Nieznane Nazwisko: Piżyc

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Piżyc
  • IV-43
  • Warszawa
  • funkjconariusz SP, kierownik, zastrzelony na początku powstania

  • policja żydowska
  • Warm, Ber, fragmenty relacji drukowane w "Pamiętniki z getta warszawskiego. Fragmenty i regesty", opr. M. Grynberg

  • [39]