Wspomnienia uczestniczki powstania w getcie warszawskim

  • Dorka
  • Goldkorn
  • Warszawa
  • 1951
  • wspomnienia osobiste
  • tak
  • nie
  • polski
  • działaczka Spartakusa, współorganizator PPR i grup bojowych w getcie, wydaje gazetki podziemne, grupy bojowe GL, ŻOB, produkcja bomb z żarówek ,walczy w powstaniuz zginęła w wypadku samochodowym w 47 roku