Relacja 301- 6062, Archiwum ŻIH; autor: Teodor Janicki, Zeznania ocalałych Żydów.

 • Teodor
 • Janicki
 • relacja
 • nie
 • po wojnie
 • polski
 • Relacja dotycząca udzielenia pomocy i ratowania dwóch osób – Żydówek, z którymi zawarto przyjaźń na całe życie przez Państwo Janickich. Na strona 1-2 znajduje się skan koperty wysłanej z Chojnic do ŻIH w Warszawie.
  Spisano 4 września 1964 roku.
  Oryginał, rkp. 5 s., 210 x 295 mm., jęz. polski, brak odpisu.
  Archiwum Żydowskiego Instytutu Historycznego
  ul. Tłomackie 3/5
  00-090 Warszawa
  tel. (48) (22) 827 92 21, fax: (48)(22) 827 83 72
  secretary@jewishinstitute.org.pl
  www.jewishinstitute.org.pl