Relacja 301-5841; w Archiwum ŻIH

  • Danuta
  • Sowa
  • relacja
  • nie
  • nie
  • polski
  • Wspomnienia z czasów getta warszawskiego, kiedy autorka miała 9-12 lat, 7 stron, ciekawe, pod numerem 301-5842 relacja matki Danuty Sowy - Marii Miron-Klimczuk, pobieżna, 1 str