Pamiętniki Żydów. Sygn. 302/110; w Archiwum ŻIH; autor: Jakub N.; tytuł: bez tytułu

 • Jakub
 • Nieznane
 • pamiętnik
 • nie
 • tam i wtedy
 • polski
 • Pamiętniki Żydów. Sygn. 302/110; w Archiwum ŻIH;
  Jakub
  bez tytułu
  Opis przeżyć wojennych autora rozpoczyna się od kampanii
  wrześniowej 1939 r. (ucieczka z Warszawy i powrót). Autor przeprowadził się z
  getta na tzw. aryjską stronę, zamieszkał u Julii Rogowińskiej na Pradze,
  zajmował się handlem. Od 16 maja 1943 r. ukrywał się i unikał
  opuszczania mieszkania (parę razy wyjeżdżał poza Warszawę na
  szmugiel).
  Część pamiętnika opisująca lata 1943-44 zawiera głównie
  wiadomości o działaniach wojennych wzięte z gazet, pogłoski (m. in. o polskich
  organizacjach podziemnych), okolicznościowe wierszyki i informacje o
  rodzinie Julii. Pamiętnik urywa się wpół zdania przy opisie
  sytuacji w Warszawie w końcu lipca, początku sierpnia 1944 roku.
  Nieznany z nazwiska autor był buchalterem, zginął w powstaniu
  warszawskim. Pamiętnik przekazała do ŻIH Julia Rogowińska.

  Archiwum Żydowskiego Instytutu Historycznego
  ul. Tłomackie 3/5
  00-090 Warszawa
  tel. (48) (22) 827 92 21, fax: (48)(22) 827 83 72
  secretary@jewishinstitute.org.pl
  www.jewishinstitute.org.pl