Wywiad USC 2359 - Halina Czernuszyn

  • Halina
  • Czernuszyn
  • wywiad USC Shoah Foundation
  • nie
  • po wojnie
  • angielski
  • Halina Czernuszyn ur. 13.02.1928 r. w Kaliszu. Na kilka dni przed wybuchem wojny przyjeżdża z ojcem do Warszawy. Ojciec jest zmobilizowanym lekarzem. Wraz z macochą, jej siostrą i matką trafiają do getta. Angażują się wszystkie w pomoc innym Żydom. Organizują kuchnię ludową. Pracuje w szopie Toubbensa. Dzięki pomocy Lody Komarnickiej wychodzi z getta. Jest ukrywana przez cały szereg ludzi m.in. Marię Yuduską/Juduską w mieszkaniu na Pradze. Po wojnie wyjeżdża najpierw do Wrocławia, później do Izraela i Australii.