APW Sąd Grodzki, Warszawa, sygn.5/2552 I Zg. 2677/48 Akta sprawy Mariana Merenholtza vel Merenholca

  • Zofia Róża
  • Załęska
  • dokumenty sądowe
  • nie
  • tuż po wojnie
  • polski
  • Sprawa o stwierdzenie zgonu Mariana Merenholca vel Merenholza, który zginął w powstaniu warszawskim walcząc w stopniu porucznika Zgrup. A.K. Żywiciel, 30 września 1944 roku. Sprawę wnosi siostra Zofia Róża Załęska.