Zmiana granic: = 24.09.41 "[Auerswald] Oz...

 • TAK
 • Zmiana granic: = 24.09.41 "[Auerswald] Oznajmił, że Sienną po nieparzystej stronie wyłącza się z ghetta. Jeszcze w tym tygodniu. Co do reszty ghetta, to sprawa jeszcze nie wyjaśniona. Załatwiać się ją będzie strefami. Meble przewiezie się na zarekwirowanych rykszach. Musimy dbać o to, aby ludność nie zabierała drzwi i okien. Zostaną udzielone pożyczki (?) czy też zapomogi (?) na transport. Kto do 25 IX 41 [chyba 5 X 41 - JL] przewiezie swoje rzeczy, temu się pozwoli przewieźć wszystko."

 • w getcie
 • administracyjne, działania Niemców
 • komunikacja, mieszkaniowe, ulica
 • Czerniaków, Adam, Adama Czerniakowa dziennik getta warszawskiego. 6 IX 1939 - 23 VII 1942

 • 217
 • granice

 • Powiązani ludzie:

  • Czerniaków Adam

   Niemcy wręczają mu do podpisania zawiadomienie o wysiedleniu; popełnia samobójstwo. 10.09.39 - "Zapisałem się d...

  • Auerswald Heinz

   dr, prawnik, komisarz dzielnicy żydowskiej, początkowo kierownik referatu przesiedleniowego władz okupacyjnych

  Powiązane miejsca:

  • Sienna

   zagrożona odpadnięciem od tworzącego się getta (20.10.40); po nieparzystej stronie ma być wyłączona z getta w końcu...