Władysław Świętochowski (przed powstaniem łącz...

 • TAK
 • Władysław Świętochowski (przed powstaniem łącznik ŻOB) jako pracownik straży ogniowej Elektrowni Warszawskiej zabezpiecza w okresie powstania w getcie warszawskim podstacje znajdujące na terenie objętym walkami, dzięki czemu ma prawo wstępu do getta. Choć podstacja znajduje się poza terenem okrojonego getta, pracownicy elektrowni pod różnymi pretekstami (nadzór nad małymi transformatorami, słupami) wchodzą do getta i mogą się po nim dość swobodnie poruszać. Niekiedy są zatrzymywani przez Niemców, zatrudniani do noszenia trupów, zdarzyło się też, że zostali postawieni pod murem, jednak do rozstrzelania nie doszło.

 • 1943-04-23
 • 1943-06-00
 • powstanie w getcie
 • społeczne
 • działacze, komunikacja, Niemcy, Polacy
 • Źródło pisane po polsku, przełożone na jidysz. Rękopis i maszynopis polski, maszynopis tłumaczenia w jidysz (dotyczy tylko powstania w getcie, a nie dalszej działalności). Do tłumaczenia w jidysz dołączona krótka notka o Świętochowskim, opisująca jego działalność w czasie i po powstaniu w getcie. Zeznanie złożone przed pracownikami ŻIH, w dniach 10-14 stycznia 1950 roku. Do relacji dołączono odpis oświadczenia podpisane go przez Halinę Bełchatowską i Renatę Tylbor, stwierdzającego, że Władysław Świętochowski ma wiele zasług w pomaganiu Żydom, był łącznikiem ŻOB oraz przechowywał w swoim mieszkaniu w sumie pięcioro Żydów.

  <b>Archiwum Żydowskiego Instytutu Historycznego</b>
  ul. Tłomackie 3/5
  00-090 Warszawa
  tel. (48) (22) 827 92 21, fax: (48)(22) 827 83 72
  <a href=\\\"mailto:secretary@jewishinstitute.org.pl\\\">secretary@jewishinstitute.org.pl</a>
  <a href=\\\"http://www.jewishinstitute.org.pl\\\">www.jewishinstitute.org.pl</a>

 • 1-2
 • Powiązani ludzie:

  • Świętochowski Władysław

   Żonaty, ma dzieci. W czasie okupacji nie należy do żadnej organizacji politycznej, współpracuje jedynie z podziemnym...