Władysław Świętochowski opisuje "najgorsz...

 • NIE
 • Władysław Świętochowski opisuje "najgorsze przeżycie", jakiego doświadczył podczas swoich regularnych (odbywanych co tydzień lub dwa, obowiązkowo z łączniczką) wypraw do lasu wyszkowskiego w końcu lipca 1944 roku. "Było to w okresie błyskawicznego zbliżania się frontu pod Warszawę, gdy Niemcy zarządzili ogólną mobilizację () ludności do budowania umocnień. Dojechaliśmy jedynie do Radzymina, skąd dalszą drogę zawdzięczaliśmy rewolwerom naszym, dzięki którym wieśniak zawiózł nas blisko lasu. W lesie wpadliśmy w krąg akcji przeciwpartyzanckiej. Wyłącznie dzięki posiadanemu Ausweisowi, przepustce nocnej i innym papierkom nie zostaliśmy zrewidowani i zastrzeleni [Świętochowski podróżował z ]. Grupa szczęśliwie przebywała na ustalonym miejscu. Nie muszę dodać, że w koszyku były pod warstwą chleba, kawy i innych artykułów żywnościowych same kompromitujące materiały. W drodze powrotnej dostaliśmy się na lokomotywie (za odpowiednią zapłatą) do Zielonki, skąd piechotą, po przejściu przez liczne rewizje i łapanki, dotarliśmy do mieszkania. Domownicy snuli o nas jak najgorsze domysły, sądząc, że zostaliśmy zabici w rozgorączkowanej, przedpowstaniowej Warszawie".

 • 1944-07-00
 • 1944-07-00
 • koniec lipca 1944
 • koniec lipca 1944
 • działania Niemców, konspiracja
 • komunikacja, konspiracja polska, konspiracja żydowska, poza Warszawą
 • Źródło pisane po polsku, przełożone na jidysz. Rękopis i maszynopis polski, maszynopis tłumaczenia w jidysz (dotyczy tylko powstania w getcie, a nie dalszej działalności). Do tłumaczenia w jidysz dołączona krótka notka o Świętochowskim, opisująca jego działalność w czasie i po powstaniu w getcie. Zeznanie złożone przed pracownikami ŻIH, w dniach 10-14 stycznia 1950 roku. Do relacji dołączono odpis oświadczenia podpisanego przez Halinę Bełchatowską i Renatę Tylbor, stwierdzającego, że Władysław Świętochowski ma wiele zasług w pomaganiu Żydom, był łącznikiem ŻOB oraz przechowywał w swoim mieszkaniu w sumie pięcioro Żydów.

  <b>Archiwum Żydowskiego Instytutu Historycznego</b>
  ul. Tłomackie 3/5
  00-090 Warszawa
  tel. (48) (22) 827 92 21, fax: (48)(22) 827 83 72
  <a href=\\\\\\\\\\\\\\\"mailto:secretary@jewishinstitute.org.pl\\\\\\\\\\\\\\\">secretary@jewishinstitute.org.pl</a>
  <a href=\\\\\\\\\\\\\\\"http://www.jewishinstitute.org.pl\\\\\\\\\\\\\\\">www.jewishinstitute.org.pl</a>

 • 12-13 strona odpisu
 • Powiązani ludzie:

  • Świętochowski Władysław

   Żonaty, ma dzieci. W czasie okupacji nie należy do żadnej organizacji politycznej, współpracuje jedynie z podziemnym...