W jednym ze zburzonych domów przy ulicy Ostrow...

 • TAK
 • W jednym ze zburzonych domów przy ulicy Ostrowskiej strażacy odnaleźli "zawodzącą i lamentującą młodą kobietę ok. lat trzydziestu". Próbowali jej bezskutecznie pomóc, kobieta "postradała rozum".

 • 1943-04-19
 • 1943-05-00
 • powstanie w getcie
 • życie prywatne / życie codzienne
 • chorzy, Polacy
 • Źródło pisane po polsku, przełożone na jidysz. Rękopis i maszynopis polski, maszynopis tłumaczenia w jidysz (dotyczy tylko powstania w getcie, a nie dalszej działalności). Do tłumaczenia w jidysz dołączona krótka notka o Świętochowskim, opisująca jego działalność w czasie i po powstaniu w getcie. Zeznanie złożone przed pracownikami ŻIH, w dniach 10-14 stycznia 1950 roku. Do relacji dołączono odpis oświadczenia podpisanego przez Halinę Bełchatowską i Renatę Tylbor, stwierdzającego, że Władysław Świętochowski ma wiele zasług w pomaganiu Żydom, był łącznikiem ŻOB oraz przechowywał w swoim mieszkaniu w sumie pięcioro Żydów.

  <b>Archiwum Żydowskiego Instytutu Historycznego</b>
  ul. Tłomackie 3/5
  00-090 Warszawa
  tel. (48) (22) 827 92 21, fax: (48)(22) 827 83 72
  <a href=\\\\\\\"mailto:secretary@jewishinstitute.org.pl\\\\\\\">secretary@jewishinstitute.org.pl</a>
  <a href=\\\\\\\"http://www.jewishinstitute.org.pl\\\\\\\">www.jewishinstitute.org.pl</a>

 • 7 strona odpisu
 • Autor dodaje od siebie: "Dziwne, że [ta kobieta] przetrwała dłużej niż tydzień, chociaż była na oczach Niemców. Na tle ówczesnego getta jej obraz był symboliczny i niesamowity".