Szereszewski kupił od Lewkowicza palto jego oj...

 • TAK
 • Szereszewski kupił od Lewkowicza palto jego ojca - zapłacił 500 zł. Palto było za duże, przerabiał je policjant Nagel, krawiec z zawodu

 • listopad 42
 • listopad 42
 • w getcie
 • gospodarcze
 • ceny, handel, policja żydowska, rzemieślnicy
 • 164
 • Powiązani ludzie:

  • Szereszewski Stanisław

   inżynier,przed wojną był dyrektorem fabryki drożdżowo-gorzelniczej"Henryków". Mieszkał z żoną i córkami na...

  • Lewkowicz Nieznane

   aplikant, pracował w wydziale Prawnym Gminy w sierpniu 42, ojciec wywieziony. W czasie akcji stycziowej stracił żonę

  • Nagel Nieznane

   krawiec z zawodu, był w getcie policjantem