Sprawa futer: = 24.12.41 Zawiadomiono mnie z W...

 • TAK
 • Sprawa futer: = 24.12.41 Zawiadomiono mnie z Warszawy [Cz. jest w "Zofiówce"], że - w myśl zarządzenia - należy oddać wszystkie futra męskie i damskie. Osobiście jestem odpowiedzialny. Termin do 28 XII 41. = 25.12.41 W Gminie na dużej sali i na Grzybowskiej 27 zbiórka futer. O 1-ej zjawił się Auerswald. Poprosiłem o zwolnienie od obowiązku rekwizycji Służbę Porządkową i lekarzy. =26.12.41 Do 12.30 zbiórka dała ponad 1100 sztuk futer i kawałków. = 27.12.41 Ogromne ogonki przed 7 punktami odbioru futer. Do 12 w południe wydano 8870 pokwitowań. = 28.12.41 Ogromny ogonek futrzany przed Gminą i Grzybowską 27. (...) Praca w Gminie stanęła. Wszyscy zbierają futra. = 29.12.41 Uruchomiono wszystkie wydziały, przestawiając je na rachubę futer. O 3 pp. przedstawiono, że do 18-ej wieczorem 28 grudnia zebrano 690 męskich futer, 2541 damskich, spodów męskich 4441, damskich 4020, srebrnych lisów 222, niebieskich lisów 258, czerwonych lisów 872, mufek 5118, kołnierzy 39 556, skór 7205, kożuchów 2201. Wydano 25 569 pokwitowań. = 30.12.41 Wczoraj oddała ludność futer męskich 23, damskich 113, spodów 358 męskich, damskich 287, srebrnych lisów 14, niebieskich lisów 7, czerwonych lisów 144, mufek 553, kołnierzy 4972, skór 485, kożuchów 281. Kwitów wydano 2834. 31.12.41 Dzwoniłem do Auerswalda proponując zwiezienie futer na Umschlagplatz celem wysortowania przed odbiorem, boję się kradzieży. Wczoraj przy przewożeniu futer z Grzybowskiej 27 na 26_28 "przyjaciele" wyrzucali paczki. (...) [Auerswald] przedłuża po raz ostatni do 3 I 42 termin oddawania futer i polecił to nadać przez megafony. = 2.01.42 Auerswald zezwolił na zdjęcie wierzchów i podszewek futer. Przeznaczymy to dla Opieki Społecznej. = 5.01.42 Wczoraj zakończono zbiórkę futer. Samochodami SS zwieziono na Umschalgplatz celem przesortowania.

 • 1941-12-24
 • 1942-01-05
 • w getcie
 • administracyjne, działania Niemców
 • gospodarka, Judenrat, Niemcy
 • Czerniaków, Adam, Adama Czerniakowa dziennik getta warszawskiego. 6 IX 1939 - 23 VII 1942

 • 234
 • rekwizycje

 • Powiązani ludzie:

  • Czerniaków Adam

   Niemcy wręczają mu do podpisania zawiadomienie o wysiedleniu; popełnia samobójstwo. 10.09.39 - "Zapisałem się d...

  Powiązane miejsca: