Sprawa Trzynastki ("wcielenie" jej d...

 • TAK
 • Sprawa Trzynastki ("wcielenie" jej do Gminy): = 6.06.41 - Gancwajcha przyjąłem w towarzystwie Zundelewicza i Szeryńskiego. Oświadczył, że poda swojej władzy, iż ludzie z 13-tki mają być podporządkowani Służbie Porządkowej nie jako całość, ale rozproszeni, że przy komendzie będzie referat, a poszczególne rewiry będą załatwiać kontrolę cen.

 • 1941-06-06
 • 1941-06-06
 • w getcie
 • administracyjne
 • ceny, działacze, Judenrat, kolaboracja, policja żydowska, urzędnicy
 • Czerniaków, Adam, Adama Czerniakowa dziennik getta warszawskiego. 6 IX 1939 - 23 VII 1942

 • 190
 • Trzynastka

 • Powiązani ludzie:

  • Gancwajch Abraham

   Publicysta, do Polski przybył z Austrii w 1936. Był rzecznikiem stworzenia w jednym z zamorskich krajów autonomiczne...

  • Zundelewicz Bernard

   adwokat; w okresie międzywojennym prezes Związku Drobnych Kupców, członek Rady, zajmował się Batalionem Pracy i prob...

  • Szeryński Józef Andrzej

   Żyd chrzczony, do wybuchu wojny nspektor w Komendzie Głównej Policji Państwowej. W maju 1942 aresztowany za ukrywani...

  • Czerniaków Adam

   Niemcy wręczają mu do podpisania zawiadomienie o wysiedleniu; popełnia samobójstwo. 10.09.39 - "Zapisałem się d...

  Powiązane miejsca:

  • Grzybowska 26

   Żydowska Gmina Wyznaniowa w Warszawie / siedziba Judenratu