Pracownicy straży ogniowej Elektrowni Warszaws...

 • TAK
 • Pracownicy straży ogniowej Elektrowni Warszawskiej, pracujący na terenie i w okolicach getta (wśród nich łącznik ŻOB Władysław Świętochowski) muszą zmienić hełmy strażackie na błyszczące kaski, ponieważ powstańcy żydowscy informują ich, że nie odróżniają ich od Niemców, w związku z czym zdarzało się, że ich ostrzeliwali.

 • 1943-04-23
 • 1943-04-00
 • na początku pracy straży ogniowej w getcie (od 23.04.43)
 • na początku pracy straży ogniowej w getcie (od 23.04.43)
 • powstanie w getcie
 • społeczne
 • działacze, konspiracja, Polacy, ulica
 • Źródło pisane po polsku, przełożone na jidysz. Rękopis i maszynopis polski, maszynopis tłumaczenia w jidysz (dotyczy tylko powstania w getcie, a nie dalszej działalności). Do tłumaczenia w jidysz dołączona krótka notka o Świętochowskim, opisująca jego działalność w czasie i po powstaniu w getcie. Zeznanie złożone przed pracownikami ŻIH, w dniach 10-14 stycznia 1950 roku. Do relacji dołączono odpis oświadczenia podpisane go przez Halinę Bełchatowską i Renatę Tylbor, stwierdzającego, że Władysław Świętochowski ma wiele zasług w pomaganiu Żydom, był łącznikiem ŻOB oraz przechowywał w swoim mieszkaniu w sumie pięcioro Żydów.

  <b>Archiwum Żydowskiego Instytutu Historycznego</b>
  ul. Tłomackie 3/5
  00-090 Warszawa
  tel. (48) (22) 827 92 21, fax: (48)(22) 827 83 72
  <a href=\\\"mailto:secretary@jewishinstitute.org.pl\\\">secretary@jewishinstitute.org.pl</a>
  <a href=\\\"http://www.jewishinstitute.org.pl\\\">www.jewishinstitute.org.pl</a>

 • 2
 • Powiązani ludzie:

  • Świętochowski Władysław

   Żonaty, ma dzieci. W czasie okupacji nie należy do żadnej organizacji politycznej, współpracuje jedynie z podziemnym...