Praca przymusowa - organizowanie Batalionu Pra...

 • TAK
 • Praca przymusowa - organizowanie Batalionu Pracy przy Gminie: = 15.04.40 - Zawiadomiłem, że reorganizuję Batalion Pracy. U Supingera okazuje się, że urzędnicy Gminy sugerują przymus pracy. Nadmieniłem, że wydalam Hasensprunga i w ciągu tygodnia reorganizuję Batalion. [Rotmistrz Schu] Powiada, że będzie w części płacił robotnikom za pracę. (...) W Gminie zamianowałem kierownikiem Batalionu adw. Goldfeila [?], uzupełniłem komisję Batalionu Zabłudowskiego. = 19.04.40 - (Mende nie będzie prowadził Batalionu). Delingowski z Magistratu wzgl[ędnie] Korzeniowski [?] będzie dyrygował robotnikami. = 10.05.40 - Po obiedzie u rotmistrza Schu. Oświadczył, że nie chce "sklaventum" [niewolnictwa]. Będzie brał 1300 płatnych. Polecił się w sprawie przeszłości od maja rozmówić z Ungerem.

 • 1940-04-15
 • 1940-05-10
 • przed gettem
 • administracyjne
 • Judenrat, Niemcy, robotnicy, urzędnicy
 • Czerniaków, Adam, Adama Czerniakowa dziennik getta warszawskiego. 6 IX 1939 - 23 VII 1942

 • 105
 • Powiązani ludzie:

  • Supinger Erwin

   starszy radca Stadtpräsidenta nadzorujący miejski Wydział Techniczny (sprawy budownictwa, czystości, utrzymania porz...

  • Hasensprung Józef

   Naczelnik Batalionu Pracy Gminy; [zamieszkały] - Grzybowska 30 (wg. spisu Czerniakowa pod datą 19.07.40)

  • Goldfeil Norbert

   Adwokat, kierownik Batalionu Pracy, następnie kierownik Wydziału Pracy Rady. (adres pryw. Chmielna 49/19 - wg. zapis...

  • Czerniaków Adam

   Niemcy wręczają mu do podpisania zawiadomienie o wysiedleniu; popełnia samobójstwo. 10.09.39 - "Zapisałem się d...