Po wyjściu z getta i pozbyciu się szantażystów...

  • NIE
  • Po wyjściu z getta i pozbyciu się szantażystów Cecylia Bitter pojechała na Żoliborz do pani Bierut, żony Bieruta, która był znajomym jej męża. Zatrzymała się u niej kilka dni. Pewnej nocy był alarm bombowy, wszyscy mieszkańcy musieli zejść do piwnicy. Ponieważ nieznana kobieta z dzieckiem wzbudziła duże zainteresowanie, pani Bierutowa stwierdziła, że Cecylia nie może u niej dłużej zostać.

  • 1942-08-00
  • 1942-08-00
  • wysiedlenie
  • mieszkaniowe, pomoc
  • pomoc jednorazowa, pomoc lokalowa, znajomi