Odwiedziny Rumkowskiego: 5.09.40 - W Gminie od...

 • TAK
 • Odwiedziny Rumkowskiego: 5.09.40 - W Gminie odwiedził mnie w towarzystwie SS-owca i kierownika Ernährungsamtu [Urząd Wyżywienia] z Łodzi Rumkowski. Twierdzi, że ma ministerstwa i że budżet jego wynosi MK 1 500 000. [29.08.40 - W Łodzi Rumkowski wypuścił pono własne pieniądze "Chaimki". Ma on przydomek "Chaim Groźny"]

 • 1940-09-05
 • 1940-09-05
 • przed gettem
 • administracyjne
 • Judenrat, Niemcy
 • Czerniaków, Adam, Adama Czerniakowa dziennik getta warszawskiego. 6 IX 1939 - 23 VII 1942

 • 148
 • Powiązani ludzie:

  • Rumkowski Mordechaj Chaim

   Przewodniczący Starszeństwa Żydów (der Älteste der Juden) w Łodzi

  • Czerniaków Adam

   Niemcy wręczają mu do podpisania zawiadomienie o wysiedleniu; popełnia samobójstwo. 10.09.39 - "Zapisałem się d...