Na ulicy Miłej zdekonspirowano schron. Wychodz...

 • TAK
 • Na ulicy Miłej zdekonspirowano schron. Wychodzili z niego mieszkańcy: kobiety, dzieci, mężczyźni. Każdy trzyma tłumoczek z rzeczami. Panuje harmider, ludzie się szukają, nawołują. Niemcy na miejscu zabijają kilka osób, by wprowadzić porządek.
  Całość obserwuje polska straż ogniowa Elektrowni Warszawskiej pracująca na terenie getta, w tym Władysław Świętochowski (łącznik ŻOB). Wykryci pytają Polaków o swój los, czy będą zabici. Ci zapewniają ich, że nic złego ich im się nie stanie ("odpowiadaliśmy odruchowo, a może dlatego, że baliśmy się co innego powiedzieć").
  Niemcy rozkazują Żydom zostawić wszystkie rzeczy, zapewniając, że zostaną zawiezione do pociągu. Po rzeczy przyjeżdżają rolwagi lub fury z Warterfassung, których woźnicami są Żydzi. Autor relacji uważa, że cała grupa została po prostu zastrzelona w innym miejscu.

 • 1943-04-19
 • 1943-05-00
 • powstanie w getcie
 • działania Niemców
 • atmosfera, kryjówka, Niemcy, Polacy, Werterfassung
 • Źródło pisane po polsku, przełożone na jidysz. Rękopis i maszynopis polski, maszynopis tłumaczenia w jidysz (dotyczy tylko powstania w getcie, a nie dalszej działalności). Do tłumaczenia w jidysz dołączona krótka notka o Świętochowskim, opisująca jego działalność w czasie i po powstaniu w getcie. Zeznanie złożone przed pracownikami ŻIH, w dniach 10-14 stycznia 1950 roku. Do relacji dołączono odpis oświadczenia podpisanego przez Halinę Bełchatowską i Renatę Tylbor, stwierdzającego, że Władysław Świętochowski ma wiele zasług w pomaganiu Żydom, był łącznikiem ŻOB oraz przechowywał w swoim mieszkaniu w sumie pięcioro Żydów.

  <b>Archiwum Żydowskiego Instytutu Historycznego</b>
  ul. Tłomackie 3/5
  00-090 Warszawa
  tel. (48) (22) 827 92 21, fax: (48)(22) 827 83 72
  <a href=\\\"mailto:secretary@jewishinstitute.org.pl\\\">secretary@jewishinstitute.org.pl</a>
  <a href=\\\"http://www.jewishinstitute.org.pl\\\">www.jewishinstitute.org.pl</a>

 • 4
 • Powiązani ludzie:

  • Świętochowski Władysław

   Żonaty, ma dzieci. W czasie okupacji nie należy do żadnej organizacji politycznej, współpracuje jedynie z podziemnym...