Kłopoty z Batalionem Pracy: = 5.05.40 - Wobec...

 • TAK
 • Kłopoty z Batalionem Pracy: = 5.05.40 - Wobec nieporządków w Batalionie Pracy będę zmuszony po obiedzie przyjeżdżać do Gminy celem uporządkowania stosunków. Stare kierownictwo zawiodło. Kierownika usunąłem. Trzeba będzie dać dyktatora.

 • 1940-05-05
 • 1940-05-05
 • przed gettem
 • administracyjne
 • Judenrat, urzędnicy
 • Czerniaków, Adam, Adama Czerniakowa dziennik getta warszawskiego. 6 IX 1939 - 23 VII 1942

 • 109
 • Powiązani ludzie:

  • Czerniaków Adam

   Niemcy wręczają mu do podpisania zawiadomienie o wysiedleniu; popełnia samobójstwo. 10.09.39 - "Zapisałem się d...