Kierownictwo szopu starało się o cofnięcie dec...

  • TAK
  • Kierownictwo szopu starało się o cofnięcie decyzji o przeniesieniu do Trawnik - za wysoką cenę uzyskało od Toebbensa zezwolenie na pozostanie w Warszawie

  • marzec 43
  • w getcie
  • społeczne
  • ceny, Niemcy, obozy, szopy
  • 8