Kiedy wybuchło powstanie warszawskie, właścici...

 • NIE
 • Kiedy wybuchło powstanie warszawskie, właścicielka mieszkania kazała je nam opuścić. Było nas czworo bojowców, mieliśmy broń. Wmieszali się w grupę Polaków - okazało się, że są prowadzeni na Szucha

 • sierpień 44
 • sierpień 44
 • powstanie warszawskie
 • mieszkaniowe
 • konspiracja żydowska
 • 100
 • Powiązani ludzie:

  • Bilak Janek

   członek Bundu. Przed wojną był technikiem dentystycznym. W powstaniu w getcie dowodził jedną z piątek na terenie szc...

  • Szniper Dov

   członek grupy bojowej Haszomer Hacair w powstaniu. Wyszedł kanałami 10 maja 43. Był w partyzantce w lasach wyszkowsk...

  • Grynszpan-Frymer Pnina

   urodziła się jako ostatnie późne dziecko - miała siedmioro rodzeństwa. Ojciec miał wóz i konie, woził towary. Pnina...

  • Fryszdorf Kryształ Chana

   w powstaniu w getcie walczyła w grupie Bundu Welwła Rozowskiego na terenie szopu Roericha na Smoczej. Wyszła z getta...