Brauer był ciągle dobrej myśli, wciąż uważał,...

 • TAK
 • Brauer był ciągle dobrej myśli, wciąż uważał, że jego szop nie będzie zlikwidowany, czyli spalony, a ci co mają listy żelazne nie powinni wątpić w swe bezpieczeństwo. Chwilę później przybyli na teren szopu SS-mani z gen Stroopem na czele. Straż ogniowa zabezpieczająca teren przed ogniem została usunięta. Wydano rozkaz sprowadzenia wszystkich posiadaczy listów żelaznych. Trzymano ich z rękami w górze, Niemcy zerwali im listy żelazne, zabrali pieniądze i zegarki. Wyglądało w pewnym momencie jakby Stroop chciał rozprawić się z Brauerem. Brauer ustąpił, interwencji podjął się dyrektor Tey, ale też nic nie wskórał. Grupę tę, 23 mężczyzn, bo dwóch ukryło się wcześniej, zaprowadzono na Umschlag

 • powstanie w getcie
 • działania Niemców
 • Niemcy, szopy, wysiedlenie
 • Bryskier, Henryk, fragmenty relacji drukowane w "Pamiętniki z getta warszawskiego. Fragmenty i regesty", opr. M. Grynberg

 • [286-291]
 • Powiązani ludzie:

  • Bryskier Henryk

   Podczas I wojny św. był legionistą, inżynier mechanik. W getcie organizował punkty dla uchodźców, oddał do dyspozycj...

  • Stroop Nieznane

   generał

  • Brauer Herman

   dyrektor szopów, skutecznie interweniował żeby wyreklamować swoich pracowników zabranych podczas selekcji

  • Tey Nieznane

   dyrektor szopu Brauera, kapitan, inwalida