Akcja rozbierania zbombardowanych we wrześniu...

 • TAK
 • Akcja rozbierania zbombardowanych we wrześniu 39 domów: = 1.08.41 [u Auerswalda] wspomina o projekcie rozebrania domów; = 7.08.41 [u Auerswalda] "Zapowiada zbieranie gruzu i burzenie domów przez pracowników przymusowych li tylko za 3 zupy." = 8.08.41 [u Auerswalda]" Biuro budowlane przygotowało kosztorys rozbiórki domów (w myśl zarządzenia komisarza w getcie poza Chłodną na północ). Pierwsze zdanie zaczyna się "I dlatego należy..." Dlaczego "dlatego" pozostanie tajemnicą murarzy rozmawiających ze mną."

 • 1941-08-01
 • 1941-08-08
 • w getcie
 • administracyjne, działania Niemców
 • Judenrat, Niemcy, robotnicy, ulica
 • Czerniaków, Adam, Adama Czerniakowa dziennik getta warszawskiego. 6 IX 1939 - 23 VII 1942

 • 205
 • Powiązani ludzie:

  • Auerswald Heinz

   dr, prawnik, komisarz dzielnicy żydowskiej, początkowo kierownik referatu przesiedleniowego władz okupacyjnych

  • Czerniaków Adam

   Niemcy wręczają mu do podpisania zawiadomienie o wysiedleniu; popełnia samobójstwo. 10.09.39 - "Zapisałem się d...

  Powiązane miejsca:

  • Chłodna

   w związku ze zmianą granic i wydzieleniem małego getta (14.07.41); sierpień 41 - projekt rozbiórki zbombardowanych d...