= 8.10.41 "Przed wejściem do A[uerswalda]...

 • TAK
 • = 8.10.41 "Przed wejściem do A[uerswalda] wacha mi zabrała stałą przepustkę na wejście do pałacu Brühla."

 • 1941-10-08
 • 1941-10-08
 • w getcie
 • działania Niemców
 • Judenrat, Niemcy, życie prywatne
 • Czerniaków, Adam, Adama Czerniakowa dziennik getta warszawskiego. 6 IX 1939 - 23 VII 1942

 • 220
 • przepustki

 • Powiązani ludzie:

  • Czerniaków Adam

   Niemcy wręczają mu do podpisania zawiadomienie o wysiedleniu; popełnia samobójstwo. 10.09.39 - "Zapisałem się d...

  Powiązane miejsca:

  • Wierzbowa 1

   - w okresie okupacji siedziba szefa dystryktu warszawskiego L. Fischera; - przed wojną siedziba Ministerstwa Spraw Z...