= 8.03.42 Odbyła się konferencja w Gminie w sp...

 • TAK
 • = 8.03.42 Odbyła się konferencja w Gminie w sprawie scentralizowania opieki społecznej. Przy mnie ma pozostać Centralna Komisja. Będą jej podporządkowane KOM [przyp. Komitety Opieki Miejskiej (?); prawdopodobnie chodzi raczej o JHK], Opieka przy Radzie i Z[akład] Z[aopatrywania] - Komisji będą przedkładane wnioski. Będzie ona wyznaczała sumy na opiekę.

 • 1942-03-08
 • 1942-03-08
 • w getcie
 • społeczne
 • Judenrat, opieka
 • Czerniaków, Adam, Adama Czerniakowa dziennik getta warszawskiego. 6 IX 1939 - 23 VII 1942

 • 259
 • Powiązani ludzie:

  • Czerniaków Adam

   Niemcy wręczają mu do podpisania zawiadomienie o wysiedleniu; popełnia samobójstwo. 10.09.39 - "Zapisałem się d...