= 22.06.42 Odwiedzili mnie dziś kierownicy fab...

 • TAK
 • = 22.06.42 Odwiedzili mnie dziś kierownicy fabryki (E. Gerlacha i Pulsta), oświadczając, że muszą mieć 800 robotników (tokarzy etc.). Chcą ich wyszkolić, z tym, że my pokryjemy połowę kosztów (50 000 zł miesięcznie). Na uwagę, że trudność w zdobyciu kandydatów polega na małym lonie, z którego żyć nie mogą, odrzekł dyrektor fabryki, że pracował u Żydów i że firma "Horowitz" umiała płacić około 2 mk za kostium, który chałupniczka wykonywała w ciągu 4 dni.

 • 1942-06-22
 • 1942-06-22
 • w getcie
 • gospodarcze
 • ceny, Polacy, przedsiębiorcy, robotnicy, rzemieślnicy, Żydzi
 • Czerniaków, Adam, Adama Czerniakowa dziennik getta warszawskiego. 6 IX 1939 - 23 VII 1942

 • 291
 • Powiązani ludzie:

  • Czerniaków Adam

   Niemcy wręczają mu do podpisania zawiadomienie o wysiedleniu; popełnia samobójstwo. 10.09.39 - "Zapisałem się d...