= 2.02.42 Wczoraj zebrała się Rada Gospodarcza...

 • TAK
 • = 2.02.42 Wczoraj zebrała się Rada Gospodarcza. Wyrażono niezadowolenie z powodu kursu, który chcę zaprowadzić, a mianowicie ściągania od bogatych środków na utrzymanie nędzarzy. Pendant do tego była delegacja dzisiejsza u mnie z oświadczeniem, że dwadzieścia kilka procent podopiecznych na punktach umarło z głodu.

 • 1942-02-02
 • 1942-02-02
 • w getcie
 • administracyjne, gospodarcze, społeczne
 • biedni, bogaci, Judenrat, opieka, śmierć
 • Czerniaków, Adam, Adama Czerniakowa dziennik getta warszawskiego. 6 IX 1939 - 23 VII 1942

 • 249
 • punkty

 • Powiązani ludzie:

  • Czerniaków Adam

   Niemcy wręczają mu do podpisania zawiadomienie o wysiedleniu; popełnia samobójstwo. 10.09.39 - "Zapisałem się d...