= 17.03.42 O 13.30 otwarcie Techniki Żydowskie...

 • TAK
 • = 17.03.42 O 13.30 otwarcie Techniki Żydowskiej. Przemawiałem dwukrotnie. Poza tym przemawiali Jaszuński i Buchweitz.

 • 1942-03-17
 • 1942-03-17
 • w getcie
 • gospodarcze, życie prywatne / życie codzienne
 • gospodarka, inżynierowie, urzędnicy
 • Czerniaków, Adam, Adama Czerniakowa dziennik getta warszawskiego. 6 IX 1939 - 23 VII 1942

 • 260
 • Powiązani ludzie:

  • Czerniaków Adam

   Niemcy wręczają mu do podpisania zawiadomienie o wysiedleniu; popełnia samobójstwo. 10.09.39 - "Zapisałem się d...

  • Jaszuński Józef

   inż., kierownik ORT-u w Polsce, członek Judenratu i członek kierownictwa JSS w czasie okupacji.

  • Buchweitz Rafał

   Inżynier, od 1924 dyrektor Żydowskiej Szkoły Rzemieślniczej na Stawkach; 27.02.42 - konferencja Rady Nadzorczej pows...