= 14.04.42 Prosiłem o niewyłączanie z dzielnic...

 • TAK
 • = 14.04.42 Prosiłem o niewyłączanie z dzielnicy Bonifraterskiej 29 i 41. Natomiast należy to oddać niemieckim Żydom. Sklepy i warsztaty winny zostać. Komisarz polecił omówić tę sprawę z Kulskim, bo pragnie otrzymać dom na Przebiegu, w którym znajdują się żebracy (?)* i w tym domu również umieścić niemieckich Żydów. Konferowałem z Kulskim i jego zastępcą Podwińskim. Nie rokują nadziei na Przebieg. Natomiast oświadczyli, że są widoki na otrzymanie państwowego gmachu Staszica. Wtedy by ustąpili nam pałac Mostowskich. [* znak zapyt. w oryginale, chodzi o dom starców Zarządu Miejskiego, w którym umieszczano zatrzymywanych żebraków.]

 • 1942-04-14
 • 1942-04-14
 • w getcie
 • administracyjne
 • adres, Polacy, uchodźcy, ulica, urzędnicy
 • Czerniaków, Adam, Adama Czerniakowa dziennik getta warszawskiego. 6 IX 1939 - 23 VII 1942

 • 265
 • granice

 • Powiązani ludzie:

  • Czerniaków Adam

   Niemcy wręczają mu do podpisania zawiadomienie o wysiedleniu; popełnia samobójstwo. 10.09.39 - "Zapisałem się d...

  • Kulski Julian

   wiceprezydent przedwojennego Zarządu Miejskiego m. Warszawy, po aresztowaniu Stefana Starzyńskiego władze niemieckie...

  Powiązane miejsca:

  • Nowolipie 2

   Wzniósł go w l. 1762-65 Jan Hilzen; pałac w 1795 przeszedł drogą spadku na jego wnuka Tadeusza Mostowskiego, który w...