= 13.02.42 [Cz. interweniuje u Auerswalda w sp...

 • TAK
 • = 13.02.42 [Cz. interweniuje u Auerswalda w sprawie więźniów] Zaproponowałem, aby szmuglerzy zostali ukarani specjalną opłatą i również wypuszczeni. Wyraził zgodę na wykonanie zestawienia szmuglerów i sum, które ew[entualnie] wpłacą za karę.

 • 1942-02-13
 • 1942-02-13
 • w getcie
 • administracyjne
 • ceny, Niemcy, szmugiel, więzienie
 • Czerniaków, Adam, Adama Czerniakowa dziennik getta warszawskiego. 6 IX 1939 - 23 VII 1942

 • 251
 • Powiązani ludzie:

  • Czerniaków Adam

   Niemcy wręczają mu do podpisania zawiadomienie o wysiedleniu; popełnia samobójstwo. 10.09.39 - "Zapisałem się d...

  • Auerswald Heinz

   dr, prawnik, komisarz dzielnicy żydowskiej, początkowo kierownik referatu przesiedleniowego władz okupacyjnych