= 1.06.42 [u Auerswalda] Omówiłem sprawę czyst...

 • TAK
 • = 1.06.42 [u Auerswalda] Omówiłem sprawę czystości dzielnicy.

 • 1942-06-01
 • 1942-06-01
 • w getcie
 • administracyjne
 • Judenrat, Niemcy
 • Czerniaków, Adam, Adama Czerniakowa dziennik getta warszawskiego. 6 IX 1939 - 23 VII 1942

 • 285
 • śmiecie

 • Powiązani ludzie:

  • Auerswald Heinz

   dr, prawnik, komisarz dzielnicy żydowskiej, początkowo kierownik referatu przesiedleniowego władz okupacyjnych

  • Czerniaków Adam

   Niemcy wręczają mu do podpisania zawiadomienie o wysiedleniu; popełnia samobójstwo. 10.09.39 - "Zapisałem się d...