= 1.05.42 Okazało się, że przyjechali funkcjon...

 • TAK
 • = 1.05.42 Okazało się, że przyjechali funkcjonariusze propagandy. Komisarz zażądał, abym wygłosił wobec nich exposé o dzielnicy, co uczyniłem. Mają filmować różne działy Rady i dzielnicę. Ode mnie pojechali do aresztu. Poza tym na żądanie komisarza przedstawiono im Służbę Porządkową (kompanię) w areszcie i rozpędzanie handlarzy przez służbę na Lubeckiego.

 • 1942-05-01
 • 1942-05-01
 • w getcie
 • działania Niemców
 • Judenrat, muzycy, policja żydowska, ulica, więzienie
 • Czerniaków, Adam, Adama Czerniakowa dziennik getta warszawskiego. 6 IX 1939 - 23 VII 1942

 • 271
 • filmowanie

 • Powiązani ludzie:

  • Czerniaków Adam

   Niemcy wręczają mu do podpisania zawiadomienie o wysiedleniu; popełnia samobójstwo. 10.09.39 - "Zapisałem się d...

  Powiązane miejsca:

  • Lubeckiego

   targ starzyzny; 1.05.42 - SP rozpędza handlarzy dla filmowców